Firma ACER zajmuje się od kilkunastu lat wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Działamy głównie w regione północno-wschodniej Polski. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy autorami i współautorami ponad 150 opracowań. Nasza dewiza:          

"Pomóc Projektantom zrozumieć wymagania Przyrody.

Pomóc chronić interesy Przyrody szukając odpowiednich rozwiązań projektowych"Raporty OOŚ, OON , Plany Zadań Ochronnych Natura 2000, Oceny Strategiczne

 

Prognoza Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna  [zamawiajacy: Gmina Olsztyn]

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy połączenia ulic na odcinku Warszawska-Wilczyńskiego-Bukowskiego w Olsztynie [zamawiający: Urząd Miasta Olsztyna]

 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Małe Olecko – droga krajowa nr 65 (początek trasy w m. Kukowo, koniec trasy w m. Małe Olecko


Raport oddziaływania na środowisko wraz z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej, obręb Prawdowo, gm. Mikołajki

 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 dla obszaru projektowanego obiektu SPA  w m. Krzywe, gm. Mragowo


Waloryzacja florystyczno-fitosocjologiczna rezerwatu Sołtysek i terenów przyległych na potrzeby wniosku o zmianę granic rezerwatu (Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

Rozpoznanie populacji kumaka nizinnego Bombina bombina na terenie obszaru PLH 280010 Budwity oraz PLH 280011 Gązwa w związku ze zmianą SDF dla obszarów Natura 2000

 


 

 

 

 

 

 

 

wstecz | do góry
Raporty oddziaływania na środowisko :: Inwentaryzacje przyrodnicze :: Ekspertyzy przyrodnicze
© 2009 www.acer.mazury.pl | Strona głowna | Wykonane projekty | Aktualne realizacje | Galeria | Kontakt | Artneo