Firma ACER zajmuje się od kilkunastu lat wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Działamy głównie w regione północno-wschodniej Polski. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy autorami i współautorami ponad 150 opracowań. Nasza dewiza:          

"Pomóc Projektantom zrozumieć wymagania Przyrody.

Pomóc chronić interesy Przyrody szukając odpowiednich rozwiązań projektowych"realizowane inwentaryzacje przyrodnicze - 2016

  Temat Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenów sąsiadujących z obiektem pałacowo-parkowym w Sztynorcie, gm. Węgorzewo”  na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Temat Nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek ( odcinek B z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16)
Temat Nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej nr S51 – Obwodnica Olsztyna – zadanie 1
Temat Nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej nr S51 – Obwodnica Olsztyna – zadanie 2
Temat Inwentaryzacja przyrodnicza dla raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej wraz z infrastrukturą na działkach o numerach 478, 479, 480, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 494, 495 w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo.
Temat Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania: „Rozbudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olsztyna (ul. Wiosenna) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” 
Temat Waloryzacja przyrodnicza Parku Miejskiego w Ornecie w zakresie występowania chronionych gatunków oraz siedlisk wraz z zaleceniami do projektu rewaloryzacji i rewitalizacji Parku” - na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków RPOWM na lata 2014-2020 z zakresu osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze I Racjonalne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
Temat Inwentaryzacja szczegółowa przyrodnicza dla terenu składowiska odpadów zawierających azbest w miejscowości Cichawy
   
 

 

 

 

   
 
   
wstecz | do góry
Raporty oddziaływania na środowisko :: Inwentaryzacje przyrodnicze :: Ekspertyzy przyrodnicze
© 2009 www.acer.mazury.pl | Strona głowna | Wykonane projekty | Aktualne realizacje | Galeria | Kontakt | Artneo