Firma ACER zajmuje się od kilkunastu lat wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Działamy głównie w regione północno-wschodniej Polski. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy autorami i współautorami ponad 150 opracowań. Nasza dewiza:          

"Pomóc Projektantom zrozumieć wymagania Przyrody.

Pomóc chronić interesy Przyrody szukając odpowiednich rozwiązań projektowych"Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji liniowych

  Raport o oddziaływaniach na środowisko dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S – 10 i S11 na odcinku Piła-Ujscie 2013  
  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej  51 2013  
  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej  16 2012  
  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: Budowa obwodnicy Bartoszyc w ciągu DK 51 2012  
  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kętrzyńskiego w n. Wielbark  2011  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S – 61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S – 8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk) [Via Baltica] - rozdziały dot. zagadnień przyrodniczych  2011  
  Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk, wraz z budową obwodnicy Orzysza w ciągu drogi krajowej nr 63  2011  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko rozbudowy i późniejszej eksploatacji drogi wojewódzkiej DW 503 na odcinku Elblag – Tolkmicko - Podgrodzie 2010  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818 2010  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko rozbudowy i późniejszej eksploatacji drogi dla zadania: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Stara Różanka-Srokowo od km około 0+000 do km 16+113 w powiązaniu z drogami wojewódzkimi 591 i 592  2010  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu DK 51 2010  
  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51 2010  
  Raport nr II o oddziaływaniach na środowisko w ramach ponownej oceny OOŚ dla budowy obwodnicy zachodniej Mrągowa w ciągu DK 59    
  Raport nr II o oddziaływaniach na środowisko w ramach ponownej oceny OOŚ dla budowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec-Borki  2009  
  Analiza środowiskowa dla STEŚ I – dla wariantowego przebiegu drogi krajowej DK 16 na odcinku Sorkwity-Mrągowo-Orzysz-Ełk 2009  
  Raport nr II o oddziaływaniach na środowisko w ramach ponownej oceny OOŚ dla budowy obwodnicy Olecka w ciagu drogi krajowej nr 65 2009  
  Raport nr II o oddziaływaniach na środowisko w ramach ponownej oceny OOŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo-Ornowo 2009  
  Analiza środowiskowa dla STEŚ I – dla wariantowego przebiegu obwodnicy Dobrego Miasta w ciagu DK 51 2009  
  Analiza środowiskowa dla STEŚ I – dla wariantowego przebiegu obwodnicy Bartoszyc w ciagu DK 51 2009  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Węgorzewo 2009  
  Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Stara Różanka-Kętrzyn 2009  
   Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazurskie 2009  
 

Analiza środowiskowa dla STEŚ I – dla obwodnicy m. Inowłódz w ciągu DK 48

2009

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy obwodnicy m. Ełk w ciągu DK 16

2009

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy odcinka drogi krajowej w ciągu DK 16 na odcinku Biskupiec-Borki

2009

 
  Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński

 2009

 
  Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 2008  
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji drogi krajowej nr 51 na odcinku Ameryka - Tomaszkowo

2008

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko budowy i późniejszej eksploatacji drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Nidzica

2008

 
 

Analiza środowiskowa wariantów obwodnicy m Inowłódz w ciągu drogi krajowej nr 48

2008

 
 

Analiza środowiskowa wariantów obwodnicy m Poświętne w ciągu drogi krajowej nr 48

2008

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko rozbudowy i późniejszej eksploatacji drogi krajowej nr 53 na odcinku Leleszki-Jecznik

2007

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko obwodnicy Olsztyna Część I: obwodnica południowa w ciągu drogi krajowej nr 16

2007

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko obwodnicy Olsztyna Część II : obwodnica północno-wschodnia w ciągu drogi krajowej nr 51

2007

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej budowy ulicy Obiegowej w Olsztynie od ul. Wł. Sikorskiego do Al. J. Piłsudskiego

2007

 
 

Analiza środowiskowa wariantów obwodnicy Olsztyna Część I: obwodnica południowa w ciągu drogi krajowej nr 16

2006

 
 

Analiza środowiskowa wariantów obwodnicy Olsztyna Część II : obwodnica północno-wschodnia w ciągu drogi krajowej nr 51

2006

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51

2006

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku od Kromerowa do Biskupca

2005

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku od Ruszajn do Kromerowa

2005

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji drogi krajowej nr 51 od Barcikowa do Spręcowa

2005

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji DK nr 16 na odcinku: od Wójtowa do Barczewa

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej przebudowy DK nr 51 na odcinku Dywity-Olsztyn

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji fragmentu drogi krajowej nr 51 - ul. Bolesława Limanowskiego w Olsztynie

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej budowy w Tomaszkowie k. Olsztyna skrzyżowania na drodze krajowej nr 51 wraz ze zjazdem do węzła rozdzielczego PPUP „Poczta Polska”

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej budowy obwodnicy m. Spręcowo, gm. Dywity w ciągu drogi krajowej nr 51

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji ul. Sybiraków w Olsztynie

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 51 w Tomaszkowie k. Olsztyna

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej budowy nowego odcinka ul. Towarowej w Olsztynie

2004

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko dla planowanej budowy obwodnicy miejscowości Baranowo w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz - Olsztyn – Augustów

2003

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko dla planowanej budowy obwodnicy miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz - Olsztyn – Augustów

2003

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko dla planowanej budowy ulicy Nowogrunwaldziej w Olsztynie

2003

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko dla planowanej modernizacji ulic na Osiedlu 700-lecia w m. Kurzętnik

2003

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej modernizacji drogi krajowej nr 53na odcinku Olsztyn – Jęcznik

2002

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z drogą wojewódzką nr 536 w Iławie

2002

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej modernizacji i przebudowy ul. Limanowskiego w Olsztynie

2002

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie

2002

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej budowy nowego odcinka ul. Tuwima w Olsztynie

2002

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej budowy ciągów komunikacyjnych i kanalizacji wokół ulicy Usługowej w Iławie

2002

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko zamierzonej modernizacji i eksploatacji ul. Warszawskiej w Bartoszycach

2001

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko modernizacji drogi krajowej nr 51 na odcinku Dobre Miasto – Dywity

2001

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko przebudowy drogi powiatowej 07113 Rumian – Rybno

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko związanych z budową drogowego przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo II

2001

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko zamierzonej budowy i eksploatacji Małej Obwodnicy Wschodniej w Iławie (układ ulic od ul. Ostródzkiej do ul. Lubawskiej z nowym obiektem mostowym)

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji drogi gminnej Kurzętnik – Krzemieniewo

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej przebudowy i eksploatacji ulicy Ostródzkiej w Iławie(w ciągu drogi krajowej nr 16)

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko projektowanej przebudowy ulicy Sielskiej w Olsztynie na odcinku od ul. Kłosowej do rejonu „Novotelu”

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji nawierzchni drogi krajowej nr 16 na odcinku Górki – Zawady, gmina Ostróda

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej przebudowy wiaduktu nad linią kolejową Olsztyn – Bogaczewo w Morągu

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko przebudowy drogi powiatowej 07142 Zielona – Zalesie – Jabłonowo

2001

 
 

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji drogi gminnej Złotowo – Lubstyn

2001

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko zamierzonej przebudowy skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z 3-go Maja w Iławie

2000

 
 

Raport wstępny o przewidywanych zagrożeniach środowiskowych związanych z budową przejścia granicznego w Gołdapi; woj. warmińsko-mazurskie

2000

 
 

Raport wstępny o przewidywanych zagrożeniach środowiskowych związanych z budową przejścia granicznego Grzechotki-Mamonowo II; woj. warmińsko-mazurskie

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej ulicy Nowogrunwaldzkiej w Olsztynie

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko lądowiska śmigłowca ratowniczego przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko budowy nowego odcinka ulicy Kajki w Olsztynie

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko modernizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku Naglady – Olsztyn

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej ulicy Sielskiej na odcinku: od Novotelu do ul. Bałtyckiej

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej ulicy Sielskiej – na odcinku od granic miasta Olsztyna do wysokości ul. Kłosowej

2000

 
 

Ocena oddziaływania na środowisko zamierzonej przebudowy ulicy Kościuszki w Szczytnie

1999

 
 

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko przebudowanej ulicy Sielskiej i dalej trasy W-Z w Olsztynie - stan prognozowany

1999

 
wstecz | do góry
Raporty oddziaływania na środowisko :: Inwentaryzacje przyrodnicze :: Ekspertyzy przyrodnicze
© 2009 www.acer.mazury.pl | Strona głowna | Wykonane projekty | Aktualne realizacje | Galeria | Kontakt | Artneo