Firma ACER zajmuje się od kilkunastu lat wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Działamy głównie w regione północno-wschodniej Polski. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy autorami i współautorami ponad 150 opracowań. Nasza dewiza:          

"Pomóc Projektantom zrozumieć wymagania Przyrody.

Pomóc chronić interesy Przyrody szukając odpowiednich rozwiązań projektowych" 

 

Raporty / Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji przemysłowych i przedsięwzięć  indywidualnych

 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: „Budowa farmy wiatrowej wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz GPZ w Grzybinach, powiat działdowski, woj. warmińsko mazurskie 2013
 2 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: „Budowa farmy wiatrowej wraz infrastrukturą towarzyszącą, kablem przyłączeniowym oraz GPZ w obrębach miejscowości Czachówki, Piotrowice, Podlasek Mały, Podlasek, Słupnica i Szwarcenowo, gmina Biskupiec Pomorski, powiat nowomiejski oraz obręb Trupel, gmina Kisielice powiat iławski, woj. warmińsko mazurskie 2013
 3 Oceną oddziaływania inwestycji na te elementy środowiska dla zadania: „Rozbudowa ulicy Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyn"  2013
 4  Dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantowego przebiegu linii energetycznej – zadanie: „Budowa napowietrzno-kablowej linii 110 kV  zasilającej przebudowywaną podstację trakcyjną Mleczewo  wraz z linią światłowodową, na terenie gminy Sztum, powiat sztumski, woj, pomorskie  2013
 5 Dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantowego przebiegu linii energetycznej – zadanie: „Budowa napowietrzno-kablowej linii 110 kV  zasilającej przebudowywaną podstację trakcyjną Ząbrowo  wraz z linią światłowodową, na terenie gminy Iława, powiat iławski, woj, warmińsko - mazurskie  2013
 6 Dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantowego przebiegu linii energetycznej – zadanie: „Budowa napowietrzno-kablowej linii 110 kV  zasilającej przebudowywaną podstację trakcyjną Zajaczkowo wraz z linią światłowodową, na terenie gmin: Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, powiat Nowe Miasto Lubawskie, woj, warmińsko - mazurskie  2013
 7 Dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantowego przebiegu linii energetycznej – zadanie: „Budowa napowietrzno-kablowej linii 110 kV  zasilającej przebudowywaną podstację trakcyjną Wyszyny wraz z linią światłowodową, na terenie gmin: Stupsk, Wrześniewo, Mława, powiat Mława, woj. mazowieckie  2013
 8 Dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantowego przebiegu linii energetycznej – zadanie: Budowa napowietrzno-kablowej linii zasilającej 110 kV projektowaną podstację trakcyjną Gołotczyzna wraz z linią światłowodową, na terenie gminy Sońsk, powiat Ciechanów, woj. mazowieckie  2013
 9 Raport o oddziaływaniu na środowisko - zmiana lasu na działce nr 473/1, obręb Probark, gm. Mrągowo na użytek rolny  w zakresie ograniczonym do oceny oddziaływania na obszary Sieci Natura 2000 2011
10 Raport OOŚ  dla budowy ośrodka wypoczynkowego na półwyspie Kal na jeziorze Święcajty, gm. Węgorzewo 2011
11 Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej budowy i późniejszej eksploatacji Centrum Handlowo-Usługowego „Alfa” w Olsztynie 2004
12

Raport o oddziaływaniach na środowisko zamierzonej budowy ciągów komunikacyjnych i kanalizacji na Osiedlu Ostródzkim w Iławie

2004

13

Raport o oddziaływaniach na środowisko Przedsiębiorstwa „PROMEKO I GO – Producent Mebli” w Filicach, powiat: Działdowo

2003

14

Raport o oddziaływaniach na środowisko projektowanego Centrum Zaopatrzenia Hurtowego w Olsztynie, ul. Lubelska

2003

15

Raport o oddziaływaniach na środowisko związanych z budową i eksploatacją zespołu hotelowo-konferencyjnego w Lipowej Górze k/Szczytna

2002

16

Raport o oddziaływaniach na środowisko planowanej modernizacji istniejącego Zakładu Uboju Drobiu spółki „INDYK – MAZURY” w Ostródzie

2002

17

Raport o oddziaływaniach na środowisko Zakładu Przetwórstwa Rybnego spółki ORFA w Dobrym Mieście, ul. Spichrzowa

2001

18

Raport o oddziaływaniach na środowisko Przedsiębiorstwa Branży Drzewnej „DREW–TOM” w Łążku, gm. Lubawa

2001

19

Raport o oddziaływaniach na środowisko Projektowanego Centrum Zaopatrzenia Hurtowego MAKRO w Olsztynie, ul. Lubelskiej

2001

20

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Mięsnego firmy „BEST” w Ząbrowie, gmina Iława

2000

21

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Produkcji Mebli sp. „MEBELUX” w Ostródzie, ul. Przemysłowa 9

2000

22

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Obróbki Drewna i Produkcji Mebli w Baranowie, gm. Mikołajki inwestor FORM - MEBEL Sp. z o.o.

1999

23

Zakładu Przetwórstwa Ryb P.P.H.U. „KRYMAR” Iłowo ul. Jagiellońska 28

1999

24

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Obróbki Drewna w Lidzbarku Welskim gm. Działdowo

1999

25

Ocena wpływu na stan środowiska oddziaływań ośrodka wypoczynkowego Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” w Marksewie

1999

26

Ocena wpływu na stan środowiska oddziaływań pola namiotowo-karawaningowego w Tumianach, gmina Barczewo

1999

27

Ocena oddziaływania na środowisko jakie może spowodować budowa nowej stacji paliw wraz z budynkiem biurowo-han-dlowym w Olsztynie przy ulicy Piłsudskiego

1999

28

Ocena możliwych zagrożeń środowiska, jakie może wywołać modernizacja stacji paliw CPN w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej

1998

29

Ocena oddziaływania na środowisko Terminalu gazowego w Wielewie, gm. Barciany - Inwestor: BIO AGRO TRANS spółka z o.o

1997

wstecz | do góry
Raporty oddziaływania na środowisko :: Inwentaryzacje przyrodnicze :: Ekspertyzy przyrodnicze
© 2009 www.acer.mazury.pl | Strona głowna | Wykonane projekty | Aktualne realizacje | Galeria | Kontakt | Artneo