Firma ACER zajmuje się od kilkunastu lat wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Działamy głównie w regione północno-wschodniej Polski. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy autorami i współautorami ponad 150 opracowań. Nasza dewiza:          

"Pomóc Projektantom zrozumieć wymagania Przyrody.

Pomóc chronić interesy Przyrody szukając odpowiednich rozwiązań projektowych"
Narada oddziałów RDOŚ i oddziałów GDDKiA - 21-22.X.20092009-10-28 12:35:28

Na spotkaniu wszystkich oddziałów RDOŚ oraz GDDKiA, które odbyło się w Janowie k/Częstochowy w dniach 21-22.X.2009 r. w imieniu olsztyńskiego Oddziału GDDKiA prezentowaliśmy założenia metodyki przyjętej w opracowaniu wariantowej analizy środowiskowej dla "Inwentaryzacji przyrodniczej" wykonywanej przez nasz Zespół. Przedstawiamy prezentowany przez nas na tym spotkaniu wykład.

Raporty oddziaływania na środowisko :: Inwentaryzacje przyrodnicze :: Ekspertyzy przyrodnicze
© 2009 www.acer.mazury.pl | Strona głowna | Wykonane projekty | Aktualne realizacje | Galeria | Kontakt | Artneo